Projectleider Infrastructuur

Studiebureau Lobelle | Jabbeke | 16-04-2020 |


Projectleider INFRASTRUCTUUR

TAKEN
Je analyseert de eisen van de opdrachtgever en vertaalt die in een plan van aanpak.
Je hebt de leiding over het project, communiceert met de opdrachtgever en de uitvoerders. Je woont alle vergaderingen met besturen, opdrachtgevers, uitvoerders en eventueel bewoners over je project bij.
Je stuurt als projectleider met je expertise autonoom het projectteam aan van ontwerp tot uitvoering . Een geslaagd bouwwerk is vooral jouw verdienste.
Je integreert bij het voorontwerp diverse disciplines, zoals landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen.
Je maakt aanbestedingsdossiers op. Grondverzetberekening, interpretatie van het Milieu Hygiënisch Onderzoek, grondbemalingsstudies en zettingsberekening, hydraulische berekeningen in kader van de watertoets, hydronautberekeningen, sterkteberekening riolering en het toepassen van het TB 250 voor opstellen van ontwerp horen bij je taken of wordt in teamverband aangepakt.
Je analyseert de biedingen en bereidt het aanbestedingsverslag voor.
Je volgt de werf op, organiseert wekelijks werfvergaderingen, je kijkt de vorderingsstaten na, maakt de eindafrekeningen en as built- op.

PROFIEL
Je bezit een diploma bachelor in de bouw. Een attest van veiligheidscoördinator is een pluspunt.
Je hebt kennis van de wet op de overheidsopdrachten of bent bereid die snel te verwerven.
Je bent creatief, proactief, oplossingsgericht en kan goed communiceren.
Je werkt graag in team en de collega’s kunnen altijd op je rekenen.
Je bent bereid je voortdurend bij te scholen.
Je bent positief ingesteld, klantvriendelijk en respecteert deadlines.

Meer info op www.studiebureau-lobelle.be
Indien deze uitdaging iets voor jou is stuur dan uw cv naar: info@studiebureau-lobelle.be